Bantuan Ahli

help-login

Pengurusan Gambar

S

Bagaimana saya boleh menukar susunan gambar saya?

J
Jika anda mempunyai lebih daripada satu gambar dipaparkan pada profil anda, anda boleh menukar susunan gambar anda pada halaman Pengurusan Gambar anda, diakses dengan klik di sini, atau dengan memilih "Gambar" dari menu Edit Profil di halaman rumah ahli anda. Untuk menyusun semula gambar anda, anda perlu memastikan bahawa anda tidak mempunyai gambar yang belum selesai atau tersembunyi. Kemudian, seret dan lepaskan gambar anda sehingga anda berpuas hati dengan susunan mereka. Klik butang "Hantar" untuk menyimpan perubahan anda. Susunan gambar baru anda serta-merta boleh dilihat pada profil anda.
Sila ambil perhatian bahawa anda mesti mempunyai Gambar Utama supaya dapat menyusun gambar anda. Malangnya kini masih belum dapat menukar susunan gambar anda pada telefon bimbit.